4 minutes reading time (730 words)

Gloednieuwe Studie: Het Effect van Smartphone gebruik op 'Passing Decision' bij profvoetballers.

141

De Smartphone is niet meer weg te denken in onze tijd. Echter er schuilt een groot gevaar in het gebruik van apps op de telefoon. Dit is volgens een gloednieuw onderzoek dat gedaan is naar Smartphone gebruik en 'passing decision-making' bij voetballers.

Tegenwoordig worden we overspoeld met prikkels, dit is in de laatste tien jaar verdubbeld. Denk hierbij aan mobiele telefoons (Social media, whats app, enz) maar ook tv kijken en/of gamen. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het stimulus gestuurde aandachtsysteem steeds vaker wordt aangesproken en kinderen steeds minder leren om hun aandacht zelf bewust te richten. Het gevolg is dat werkgeheugen (Dat verantwoordelijk is voor concentratie en aandacht) 'lui' wordt en dat je sneller afgeleid bent en dat je concentratie en focus verliest (Klingberg, 2009). Dit begint een steeds groter probleem te worden bij kinderen / jongeren en volwassenen. Onderzoek toont ook aan dat iemand 20 minuten nodig heeft om in een concentratie modus te komen. Even op je Smartphone kijken kan vervolgens betekenen dat je 20 minuten weer nodig hebt om te concentreren. Maar wat is het effect van deze prikkels op het brein van een profvoetballer? Leonardo S. Fortes en zijn collega's aan de Braziliaanse universiteit(Universidade Federal da Paraíba) hebben hier onderzoek naar gedaan.

Voetbal is een open en zeer dynamische sport en het resultaat is van vele invloeden afhankelijk. Een profvoetballer moet zowel fysiek als mentaal in een topconditie zijn. Doordat alles zo dynamisch is moeten profvoetballers continue nieuwe beslissingen maken en impulsen remmen. Verschillende breinfuncties als, perceptie, aandacht, inhibitie en het werkgeheugen zijn hierin cruciaal. Beslissingsvaardigheden zijn prima te verbeteren door visualiseren en kleine partijspelletjes, aldus verschillende onderzoeken. Echter uitdroging, fysieke of mentale vermoeidheid hebben juist weer negatieve invloeden op het beslissingsproces. De onderzoekers stellen dat Smartphone gebruik en social apps als Facebook, Whatsapp en Instagram juist voor mentale vermoeidheid kunnen zorgen. Iets waar profvoetballers juist veelal mee bezig zijn voor trainingen en wedstrijden. Het doel van het huidige onderzoekstudie is dan ook om te kijken of er een effect bestaat tussen Smartphone gebruik en mentale vermoeidheid. De hypothese is dan ook dat Smartphone gebruik een negatief effect heeft op beslissingsvaardigheden in het veld.

Om deze hypothese te testen zijn 20 professionele voetballers geselecteerd tussen de 18 en 35 jaar (M = 24.7 ± 3.6). Vervolgens zijn de spelers gerandomiseerd in vier groepen ingedeeld. De controle groep, 15-minuten met Smartphone, 30 min met Smartphone en 45 minuten met Smartphone. De spelers werden naderhand getest met de Stroop test om te kijken of er een mentale vermoeidheid was ontstaan. Na de strooptest gingen de spelers naar het veld en werd er een normale wedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd werd ook gefilmd en gecodeerd middels de 'Passing decision-making index (DMI)'. Middels deze index is te berekenen hoe goed de beslissingsvaardigheden zijn van voetballers.

Middels de statistische ANOVA toets is er gekeken naar de resultaten. Zo blijkt dat er een significant effect is gevonden tussen beslissingsvaardigheden aan de bal en mentale vermoeidheid. De groep die 30 minuten (p = .01, h2 = 0.6) en 45 minuten (p = .01, h2 = 0.6) op de Smartphone hebben gezeten ,voorafgaande aan de wedstrijd, beslissen slechter aan de bal dan de controle groep. Onderzoekers concluderen dan ook dat 30 minuten of meer op de Smartphone mentale vermoeidheid kan veroorzaken. Met als gevolg dat spelers mindere beslissingsvaardigheden laten zien aan de bal. Het advies aan coaches en trainers is dan ook om Smartphones te weren voor de training of wedstrijden.

Deze conclusie en aanbeveling ligt in lijn met de bevindingen van Klingsberg die stelt dat alle prikkels ervoor zorgen dat ons werkgeheugen 'lui' wordt. Zijn aanbeveling dat trainers / coaches de Smartphone moeten weren sta ik persoonlijk ook volledige achter, zeker in voorbereiding tot aan de wedstrijd. Echter er moeten ook altijd kanttekeningen geplaats worden beslissingsvaardigheden. Omdat voetbal juist dynamisch is, is het lastig hard te maken dat fouten echt komen door Smartphone tijd. Kwaliteit, tactiek, posities zijn allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen dat er verkeerde beslissingen gemaakt worden aan de bal. Echter de conclusie vind ik wel aannemelijk als ik meerdere onderzoeken mag geloven, dus geen mobieltjes meer in de kleedkamer…

Het volledige onderzoek lezen? 

Fortes, L.S., Lima-Junior, D., Nascimento-Júnior, JoséR.A., Costa, E.C.,Matta, M.O., Ferreira, M.E.C., Effect of exposure time to smartphone apps on passing decision-making in male soccer athletes, Psychology of Sport & Exercise (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.05.001.

Meer informatie over 'Passing decision-making index (DMI)'​:

Techniektraining 3.0 (Gebaseerd op EMDR)
Unieke kans om het SportBrein beter te begrijpen..

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://sportbrein.com/