2 minutes reading time (447 words)

Kritische blik op 'Brain training'

29

 In verschillende artikelen heb ik het over werkgeheugentrainingen. Hiervoor zijn speciale werkgeheugentrainers ontwikkeld bijvoorbeeld een Cogmed. Effecten van zulke trainingen zijn; betere concentratie, gestructureerd te werk gaan, beter overzicht bewaren, belangrijke informatie onthouden en beter in staat zijn om afleidingen te negeren (Cogmed, 2016). Niet iedereen is overtuigd van de positieve effecten van werkgeheugentraining. Psychologe Sabine Wanmakers heeft een promotieonderzoek gedaan naar het effect van werkgeheugentraining. En haar conclusies komen niet geheel overeen met voorgaande studies. In dit artikel daarom een kritische blik op werkgeheugentraining.

Het werkgeheugen is onderdeel van het executieve systeem en het wordt ook vergeleken met de 'dirigent' van je brein. Het kunnen vasthouden van informatie en het be- en verwerken van deze informatie gedurende een korte periode is de belangrijkste taak van het werkgeheugen. Onderzoek wijst uit dat er een verband lijkt te zijn tussen een verminderd functionerend werkgeheugen en depressie, angst en moeite met leren en onthouden.

Wanmakers heeft gekeken of het vergroten van het werkgeheugen kan leiden tot vermindering van psychopathologie (depressie, angst en moeite met leren en onthouden) en een verbetering van schoolprestaties bij universiteit studenten. Uit haar onderzoek bleek dat werkgeheugentraining geen enkel effect heeft op verminderde depressie klachten of piekeren. Ook bij verslaafde personen kon de werkgeheugentraining niet vermindering bewerkstelligen van middelen gebruik, drang naar middelengebruik en impulsiviteit. Eveneens constateerde ze dat er geen effect is op het gebied van studieprestaties, omgaan met negatieve ervaringen, zelf- en aandacht controle, stress, impulsivitiet en negatieve opkomende gedachten bij gezonden studenten. Daarbij zijn er kritische reviews (Melby-Lervåg & Hulme; Shipstead, Redick, & Engle, 2012) en empirische studies (Onraedt & Koster, 2014; Redick et al., 2013) met betrekking tot werkgeheugentraining.

Ook dit onderzoek kent zijn beperkingen zo is er een hoge uitval geweest van deelnemers en de korte trainingsduur. Hierbij hadden participanten ernstigere klachten in vergelijking met mensen die lijden aan deze stoornissen gebaseerd op het bevolkingsonderzoek. Tevens kunnen er serieuze vraagtekens gesteld worden bij de begeleiding gedurende het trainingstraject. Voorstanders van werkgeheugentraining geven aan dat dit cruciaal is voor het succes. 'Werkgeheugentraining is geen medicijn wat je in neemt en vervolgens wacht op de uitwerking' is een vergelijking dat vaak aangehaald wordt.

Als we het onderzoek van Wanmakers mogen geloven heeft werkgeheugentraining totaal geen invloed op het dagelijks functioneren. Hiertegenover staan onderzoeken van Klingberg die aangeven dat werkgeheugentraining wel effecten laten zien. Maar hoe zit het dan bij sporters? Het is lastig om dit met sporters te vergelijken omdat de insteek van werkgeheugentraining anders is. Werkgeheugentraining moet een toegevoegde waarde zijn dat kan helpen in wedstrijden en trainingen.

Ook de BBC heeft een mini onderzoek uitgevoerd over het effect van Braintraining (Dit fragement is helaas zonder ondertitels);

(Dit gaat over algemene braintrain spelletjes en zijn niet sportspecifiek). 

MyBrainSolutions
MVV deel 3

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://sportbrein.com/