3 minutes reading time (592 words)

Lees hier of Teambuilding echt werkt..

232

Teambuilding activiteiten zijn een populaire bezigheid van (Sport)teams. Maar zijn deze wel rendabel of is het een verspilling van tijd? Lees hier de uitkomst van 103 onderzoeken binnen 1500 teams!  

Ter bevordering van de groepssamenhang is het tegenwoordig zeer gewoon om met het team verschillende activiteiten te plannen. Vaak zijn dit trainingsprogramma's aangeboden door specialisten op het gebied van teambuilding. Dit kan variëren van gezamenlijk zien te overleven in onherbergzame gebieden, tot teamfeestjes of met z'n allen bijvoorbeeld gaan boxen of padellen. In de voetballiteratuur zijn hier interessante bevindingen over geschreven. Neem bijvoorbeeld Rinus Michels die in zijn boek teambuilding hierop ingaat. De overleden toptrainer beschouwt externe activiteiten als randvoorwaarden. Teambuilding is in de definitie van Michels: 'Het ontwikkelen van een team dat beter leert aanvallen, verdedigen en omschakelen'. Uiteraard verloopt dit teambuildingsproces makkelijker als binnen ene spelersgroep een grote motivatie aanwezig is om gezamenlijk te presteren. "Na bijvoorbeeld een weekendje Ardennen zal een voetbalteam niet ineens beter gaan aanvallen, verdedigen en omschakelen", aldus Michels. Het resultaat van dit soort uitstapjes is dat er op intermenselijk vlak meestal wel een aantal processen heeft plaatsgevonden die het voetballeerproces kunnen vergemakkelijken. Spelers hebben tijdens de volgende trainingen vaak een grotere bereidheid om samen de kar te trekken. Het resultaat is een nog beter teambuildingsproces op het voetbalveld.

Het nut van teambuildingsactiviteiten blijkt ook uit een meta-analyse van researchers van de Universiteit van Central Florida en het Amerikaanse Army Research Institute uit 2009. Data van 103 onderzoeken binnen ruim 1.500 teams werden hierbij opnieuw geanalyseerd. In deze meta-analyse hebben de onderzoekers vier pijlers onder de loep genomen: Kennis over samenwerken (Cognitieve resultaten); onderling vertrouwen en tevredenheid over het team; het praktische samenwerken; en productiviteit. Survivalopdrachten, sporten of een avondje stappen blijken positieve effecten te hebben op alle vier bovengenoemde pijlers. Het grootste effect werd gevonden op onderling vertrouwen en tevredenheid. Het minste effect werd gevonden op kennis over goed samenwerken (Cognitieve resultaten).

Maar wat zijn de belangrijkste elementen tijdens teambuildings-activiteiten? Hiervoor keken onderzoekers naar: Rollen (Wat wordt van je verwacht), relaties verbeteren (Goed met elkaar overweg kunnen), doelen stellen (Samen planning maken) en problemen oplossen (elkaar helpen bij uitdagingen). De onderzoekers concludeerden dat alle bovenstaande factoren belangrijk zijn, echter doelen stellen en duidelijke rollen worden toch als cruciaal aangestipt. Software bedrijf Nulab ondervroeg in 2019 al zijn medewerkers wat zij nu eigenlijk het liefste zien tijdens teambuildingsactiviteiten? Uit de duizenden respondenten kwam naar voren dat evenementen (met alcohol), sportactiviteiten en vakantie borrels als meest plezierig ervaren werd. Medewerkers hebben vooral een hekel aan ice-breaker-vragen waarin je jezelf moet blootgeven, workshops en persoonlijkheidstesten.

Dat teambuildingsactiviteiten zinvol kunnen zijn blijkt uit verschillende studies. Zoals Michels terecht zegt Teambuilding is een onderdeel van het coachen bij voetballen. Enkele tips uit de verschillende onderzoeken zijn: Vraag aan het team wat ze eventueel leuk lijken om te doen? Neem ze mee in dit proces. Bespreek ook waar je samen het meest aan zou kunnen hebben. Kijk ook of er ruimte is om gestelde doelen te bespreken en kent iedereen nu zijn rol binnen het team? Niet elke teamactiviteit is geschikt om dit soort onderwerpen te bespreken, echter deze studies helpen je misschien om meer rendement uit een activiteit te halen met als resultaat een grotere motivatie om gezamenlijk te presteren!

Bronnen:

Klein, Cameron & DiazGranados, Deborah & Salas, Eduardo & Le, Huy & Burke, Shawn & Lyons, Rebecca & Goodwin, Gerald. (2009). Does Team Building Work?. Small Group Research. 40. 181 - 222. 10.1177/1046496408328821.

Michels, R., Hickey, J., & Hickey, M. (2001). Team building the road to Success. Reedswain. 

https://nulab.com/blog/collaboration/team-bonding-exploring-how-mandatory-and-optional-activities-affect-employees/

Motor skills verbeteren met Myoelectric Computer I...
De Neuropsychologie van een Team-FlowState.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://sportbrein.com/