3 minutes reading time (582 words)

Onderzoek naar Cognitieve – perceptuele vaardigheden bij voetballers!

252

Kijkgedrag / zoekgedrag en het effect op het brein. Lees in deze blog alles over het onderzoek van Cardoso en zijn collega's.

Als trainer probeer je via de juiste oefenstof spelers individueel, maar ook als team, steeds beter te laten spelen binnen de hoofdelementen van het voetbal (aanvallen, verdedigen en omschakelen). Elke trainer heeft weer zijn eigen visie op dit leerproces en de verschillende leertheorieën lijken eindeloos. Een onderschoven kindje is wat mij betreft nog altijd het kijk / zoekgedrag, zowel met als zonder bal. Deze, ook wel perceptuele vaardigheden genoemd, zijn volgens de literatuur een belangrijk element bij het maken van beslissingen. Dit klinkt logisch, want als je iets gezien hebt kun je erop anticiperen of reageren. Vervolgens zal de speler deze informatie ook moeten verwerken in zijn brein. Onderzoek concludeert dat topspelers sneller relevante informatie oppikken en zo betere keuzes kunnen maken.Onderzoeker Cardoso en zijn collega's hebben de link gebestudeerd tussen het waarnemen van situaties in relatie tot reactiesnelheid: "The association between perceptual-cognitieve processes and response time in decision making in young soccer players". In het theoretisch kader wordt er nadrukkelijk stil gestaan bij twee verschillende hersensystemen. Systeem 1, oftewel ons onbewust gedrag en systeem 2 dat verantwoordelijk is voor bewuste keuzes. Het eerste systeem wordt door professor en Nobelprijs winnaar Daniel Kahneman ook wel omschreven als het Fast-Switch (Snelle verwerking), en systeem 2 als slow switch (Langzame verwerking). Bekijk hieronder het verhelende uitlag van Ben Tiggelaar over voornamelijk ons onbewust gedrag (Systeem 1)

De doel van het onderzoek is om te analyseren hoe snel het brein de informatie verwerkt van iets zien tot een uitvoering. Hiervoor selecteerde Cardoso en zijn collega's 90 jonge voetballers (16 tot 19 jaar). De perceptuele-cognitieve verwerking werd gemeten middels eye tracking en de reactiesnelheid van beantwoording. De spelers kregen 11 verschillende fragmenten (5 en 13 seconden) te zien van een 11 tegen 11 wedstrijd. Tijdens deze fragmenten moesten de deelnemers een specifieke speler in de gaten houden. 100 milliseconden voordat deze speler de bal ontvangt werd het beeld stil gezet. De opdracht was vervolgens om de instructeurs zo snel mogelijk te vertellen: Wat zal de speler nu moeten doen en waarom? Deze antwoorden werden vervolgens beoordeeld door coaches.

Het belangrijkste resultaat is dat spelers met een snellere responstijd zich langer fixeerden op het beeld met de voetbalsituaties. Vervolgens vertoonden deze spelers ook minder cognitieve inspanning en werden verbanden gevonden met de executieve vaardigheid 'planning'. Er wordt geconcludeerd dat snellere besluitvorming, beheerd door System 1, een groter vermogen impliceert om visuele zoekstrategieën toe te passen en informatie te verwerken, waardoor een verhoogde cognitieve efficiëntie mogelijk is.

De praktische tip die de onderzoekers meegeven ten aanzien van het bovenstaande onderzoek is dat trainingssituaties cognitief uitdagend moet zijn. Deze aanbeveling wordt gedaan vanuit de bril van fixaties en beslissingssnelheid. Cardoso en zijn collega's doen geen uitspraken over welke oefeningen precies bedoeld worden. Wel geven ze aan dat dit te bewerkstelligen is met de tijd en ruimte die de spelers in de oefening krijgen. Menig onderlegd voetbaltrainer zal dit uiteraard weten. De onderzoeksresultaten zijn alles behalve schokkend te noemen, echter het kan wel een bevestiging zijn waarom je als trainer toch kiest voor dat ene 'chaotische' positiespel, of die 4 tegen 4 vorm met een kleiner veld waardoor spelers nog sneller beslissingen moeten nemen.

Literatuur

Cardoso, F.D., Neves, J.A., Roca, A., & Teoldo, I. (2020). The association between perceptual-cognitive processes and response time in decision making in young soccer players. Journal of Sports Sciences, 39, 926 - 935. 

Een simpele oplossing voor ‘Choking’ onder druk!
Dit is de Socratische Methode…

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://sportbrein.com/