4 minutes reading time (742 words)

Op deze manier kun je Tactische Vaardigheden Meten..

205

Voor het inzichtelijk maken van Voetbalvaardigheden zijn er verschillende meetinstrumenten beschikbaar. Lees hier alles over een manier om Tactische vaardigheden te testen bij spelers..

Technische en Tactische vaardigheden zijn vaak de algemene termen die veelvuldig terugkomen in het voetbalvakjargon. In de basis wordt balcontrole als dribbelen, passing, schieten of koppen geschaald onder technische vaardigheden. In de volksmond heeft tactiek een bredere betekenis en wordt vaak als een verzamelterm gebruikt voor speelwijze, speelstijl, formatie en opstelling. In de wetenschap zijn er verschillende testen gedefinieerd om technische vaardigheden te meten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Shuttle Sprint en Dribbel test of de Shuttle sprint en Slalom testen. Maar hoe zit het dan met Tactische vaardigheden? In 2010 publiceerde de Nederlandse onderzoekster Rianne Kannekens een proefschrift (The importance of tactical skills in talent development) met als doel: meer inzicht te krijgen in de mate waarin tactische vaardigheden van getalenteerde teamspelers een rol spelen in het proces van talentontwikkeling.

In dit onderzoek worden twee componenten van tactische vaardigheden onderscheiden: declaratieve kennis ('weten wat te doen') en procedurele kennis ('het doen'), zowel in aanvallende als verdedigende situaties. Deze vaardigheden zijn gemeten met de Tactical Skills Inventory for Sports (TACSIS). De vragenlijst bevat vier schalen:

1. Inzicht in acties met de bal;
2. Inzicht in anderen;
3. Positie kiezen en besluitvorming;
4. Omgaan met veranderingen.

De schalen 1 en 2 hebben betrekking op declaratieve kennis in respectievelijk aanvallende en verdedigende situaties. De schalen 3 en 4 duiden op procedurele kennis, in respectievelijk aanvallende en verdedigende situaties. Kannekens heeft in verschillende sub onderzoeken gekeken naar de link tussen de vragenlijsten en voetbalsituatie. Een van de deelonderzoeken was een longitudinale studie naar de tactische vaardigheden n van 191 getalenteerde jeugdvoetballers met verschillende posities in de leeftijdscategorie 14 tot 18 jaar. De analyse laat zien dat, in vergelijking met de top in de eigen leeftijdscategorie, verdedigers en middenvelders gelijk scoren op hun tactische vaardigheden in die periode, in tegenstelling tot aanvallers die hun tactische vaardigheden verbeteren in de leeftijd tussen 14 en 18. Verdedigers scoren het best op Omgaan met veranderingen; de TACSIS schaal voor procedurele kennis in verdedigende situaties. Middenvelders scoren het best op Positie kiezen en besluitvorming; de TACSIS schaal voor procedurele kennis in aanvallende situaties. Aanvallers scoren het best op Inzicht in acties met de bal; de TACSIS schaal voor declaratieve kennis in aanvallende situaties. Een mogelijke verklaring voor de verschillen in tactische vaardigheden tussen de posities van getalenteerde jeugdvoetballers is de selectieprocedure op jonge leeftijd en taakspecifieke ervaring.

Daarnaast heeft Kannekens ook gekeken naar de tactische vaardigheden van 105 getalenteerde jeugdvoetballers (gemiddelde leeftijd 17.8, standaarddeviatie 0.8) aan het eind van hun talenttraject gerelateerd aan hun volwassen sportniveau (amateur of professional). Een analyse toont dat de TACSIS schaal Positie kiezen en besluitvorming samenhangt met het bereiken van professioneel voetbal (P<0.05). Wanneer aan de hand van de tactische vaardigheden voorspeld wordt of spelers profvoetballer worden, blijkt het percentage juist ingedeelde spelers voor alle posities hoog. Verdedigers (69%), aanvallers (75%) en vooral middenvelders (80%) kunnen op basis van hun scores op de TACSIS goed worden ingedeeld in hun toekomstige sportniveau: amateurs versus professionals. de groep latere amateurs versus latere professionals.

De vraag die in mijn hoofd blijft spoken is is of spelers die dit soort schriftelijke vragen aan tafel in de kantine het beste beantwoorden, ook op het veld de juiste keuzes maken. De TACTICS vragenlijst is in mijn optiek wel een perfect reflectiemethode om met spelers te sparren over Tactische vaardigheden. Wat ik hiermee bedoel is dat spelers de vragenlijsten invullen om dit vervolgens individueel met hen te bespreken in combinatie met beelden of een tactiekbord. Neem bijvoorbeeld d vraag 2: Ik weet hoe ik moet vrijlopen in een wedstrijd (Zeer matig – matig – redelijk – goed –heel goed – uitstekend). Stel een speler vult uitstekend in, terwijl jij als trainer dit eigenlijk matig vindt. In een Persoonlijk Ontwikkelings Plan gesprek kan dit verschil goed besproken worden. Om de TACTICS handig te scoren heb ik hiervoor speciaal een ExcelSheet hiervoor. Je hoeft slechts de scores in te vullen waarbij het systeem automatische de scores in de juiste categorie plaatst. 

Wil je graag de TACTICS vragenlijst en de bijbehorende Excelscoringssheet? Deze wil ik je met alle plezier Gratis opsturen. Mail even TACTICS Interesse naar: Timo@sportbrein.com

Neurofeedback Game Speciaal voor Voetballers
Zo gebruikt Alfred Schreuder Sturend Leren.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://sportbrein.com/