4 minutes reading time (709 words)

Zo reageren Jeugd Trainers als ze zichzelf terug zien op beeld..

225

Vorige week schreef ik over cognitieve dissonantie en dat dit een valkuil was voor trainers. Dit is ook bevestigd in het onderzoek van Pablo E. Raya-Castellano en zijn collega's.

Video analyses zijn niet meer weg te denken in de huidige voetbalcultuur. Iedere professionele club heeft wel een videoanalist in dienst. Onderzoek van Groom & Cushion in 2005 laat zien dat videofeedback spelintelligentie en beslissingsvaardigheden kan verbeteren. Onderzoek laat ook zien dat spelers meer leren van videofeedback als ze betrokken worden in de discussie (Wright et al., 2016). Deze manier van leren wordt in de literatuur ook wel omschreven als Constructief leren (Constructivist Learning Theory). Er wordt gesuggereerd dat de sociale interactie een basis vormt voor een beter begrip van de werkelijkheid. Verschillende cognitieve processen liggen hier ten grondslag aan. Hierbij kun je denken aan onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren of nieuwe ideëen bedenken. Onderzoeker Madhavi (2014) wijst Metacognitie aan als belangrijke executieve vaardigheid die hier veel raakvlakken mee heeft. Metacognitie is de kennis over de eigen kennis of het weten van het eigen weten. Als iemand beseft hoe hij/zij kennis opdoet, kan de persoon er zijn leerstrategie op richten. Maar hoe zit dat het nu bij jeugdcoaches? Raya-Castellano probeert hierop antwoord te geven in zijn onderzoek: An exploratory investigation of junior-elite football coaches´' behaviours during video-based feedback sessions. Het doel van deze studie is om het gedrag van jeugd-elite voetbaltrainers te observeren, classificeren en kwantificeren. Dit gedurende video-feedback in het klaslokaal waarin er ingezoomd wordt op de onderbouwing en toepassing van pedagogische principes.

Vier fulltime mannelijke coaches, in de leeftijd van 46,25 jaar ± 7,09 jaar en werkend met spelers in vier verschillende leeftijdsgroepen (jonger dan 13, 14, 15 en 16 jaar) stemden in met deelname:

In totaal werden 22 sessies van 459,18 minuten geanalyseerd. De kortste duurde 8 minuten 18 seconden en de langste 33 minuten 39 seconden en twee sessies werden uitgesloten (niet op video gebaseerd of niet bedoeld om de spelkennis of besluitvorming van spelers te ontwikkelen). De onderzoekers hebben een classificatie opgesteld hoe coaches zich kunnen uiten tegen de spelers:

Vervolgens is er gekeken hoeveel tijd de coaches besteden aan het bovengenoemde gedrag:

Naar aanleiding van deze gegevens zijn er ook interviews gehouden om het een en ander te verduidelijken. Pablo E. Raya-Castellano en zijn collega's concludeerden aan de hand van deze gegevens dat de 4 coaches het vaakst gerichte feedback toepaste op de groep. Dus het uitleggen wat er goed gaat en eventueel beter kan. In dit onderzoek hebben de coaches die gerichte vragen stelden (Peter en Kieran) een verhoogde deelname van spelers. Verder wordt betoogd dat deze uiteenlopende vragen de complexe redenering doet verbeteren (Cognitieve activiteit). De coaches presenteerden drie vormen van cognitieve dissonantie. Ten eerste het gebruik van termen die vervolgens niet voldoende wordt uitgelegd. Tweede, vermogen om met voorbeelden te komen, maar vervolgens het onvermogen om uit te leggen waarom. Derde, coaches presenteerden sterke beweegredenen om bepaald gedrag te gebruiken in de wedstrijd, maar vertoonden vervolgens tegenstrijdige gedragsscores in de interviews. Het belangrijkste advies dat meegegeven wordt in dit onderzoek is dat het lonend is om je als coach te laten opnemen op video. En vervolgens ook kritisch te kijken naar de verschillende leerprincipes. Praat jij graag? Of betrek je de spelers bij het gesprek? Kortom: durf je jezelf als coach kwetsbaar en leergierig op te stellen? Iets wat je juist van je spelers verwacht / eist…

Bronnen:

Groom, R., & Cushion, C. (2005). Using of video based coaching with players: A case study. International Journal of Performance Analysis in Sport, 5(3), 40–46. https://doi.org/10.1080/ 24748668.2005.11868336

Mahdavi, M. (2014, May/June). An overview: Metacognition in education. International Journal of Multi and Disciplinary Research, 2, 529–539. https://pdfs.semanticscholar.org/16b3/ 0363d9d81f74f7fc94e62502a9ca40c61651.pdf

Pablo E. Raya-Castellano , Matthew J. Reeves , Martin Littlewood & Allistair P. McRobert (2020) An exploratory investigation of junior-elite football coaches´' behaviours during video-based feedback sessions, International Journal of Performance Analysis in Sport, 20:4, 729-746, DOI: 10.1080/24748668.2020.1782717

Wright, C., Atkins, A., Jones, B., & Todd, J. (2013). The role of performance analysts within the coaching process: Performance analysts survey 'The role of performance analysts in elite football club settings'. International Journal of Performance Analysis in Sport, 13(1), 240–261. https://doi.org/10.1080/24748668.2013.11868645

566 fixaties per wedstrijd, lees hier alles over d...
Cognitieve Dissonantie een gevaar voor Trainers?

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://sportbrein.com/