Skip to main content

Privacy beleid Sportbrein

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Middels het invullen van ons Ebook Formulier worden verstrekte gegevens onthouden en opgeslagen. Het gaat hier om de volgende gegevens: Mailadres. Wanneer contact wordt gezocht middels mail worden naam en e-mailadres opgeslagen. Bij telefonisch contact worden naam en telefoonnummer onthouden. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt en waarvoor toestemming is gegeven. Daarnaast zijn we best trots op onze site, dit is de eerste indruk die klanten van ons bedrijf krijgen. Deze site proberen we ook elke keer te verbeteren, hiervoor gebruiken we de data van Google Analytics.

Verstrekking aan derden

Alle persoonlijke informatie dat met ons is gedeeld wordt vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld wanneer hier geen toestemming voor is gegeven. Het kan voor komen dat derde partijen worden ingeschakeld om zo een dienst of project te kunnen verwezenlijken. Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens die voor hen noodzakelijk zijn. Sportbrein zal ervoor zorgen dat gegevens die aan derden worden verstrekt, niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Beveiliging

Wij nemen er zorg voor dat de toegang tot persoonlijke gegevens afgeschermd is en dat enkel noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens. Gegevens worden niet langer bewaard in het systeem dan nodig is.

Externe websites

Via onze website wordt een enkele keer gelinkt naar een andere website. Echter Sportbrein is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze websites. Het privacy beleid van deze site is niet van toepassing op externe websites. Gegevens die eventueel worden verstrekt aan deze websites, zijn enkel toegankelijk voor diegene waarvoor dit noodzakelijk is.

Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

Gebruikers hebben te allen tijde het recht opgegeven persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Het verzoek van een van bovenstaande handelingen kan worden ingediend bij Sportbrein, timo@sportbrein.com, 0645913949.

Aanpassing privacy statement

Sportbrein behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Aanpassingen zullen op deze pagina weergegeven worden. Gebruikers wordt geadviseerd regelmatig te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Laatst bijgewerkt op 23 April 2020