3 minutes reading time (607 words)

Dit is de Socratische Methode…

251

Mijn vorige blog ging over communiceren en NLP (Neuro linguïstisch Programmeren (NLP). Dit keer meer over de Socratische Methode.  

Als trainer coach ben je niet alleen bezig met een team maar ook met de individuele speler. Neem bijvoorbeeld de voortgangsgesprekken(POP), of met een speler individueel wedstrijd beelden kijken. Het is heel verleidelijk om alle kennis die jij als trainer hebt gezien over te brengen op de speler. Echter er zijn nog andere methodes te gebruiken, zoals de socratische methode. Het gaat bij de socratische wijze van gespreksvoering niet om een methode van debating, niet om te discussiëren, maar om het voeren van een normaal gesprek.

Even een kleine historie van deze methode. Socrates (470 – 399 vc) is een Griekse wijsgeer. Toch is hierover weinig teruggevonden op papier, hij schreef namelijk niets op. Wat we van Socrates geleerd hebben is vooral van zijn leerling Plato die wel alles heeft opgeschreven. Het belangrijkste kenmerk van Socrates was dat hij ervan overtuigd was dat hijzelf weinig wist of begreep en dat juist de ander deskundig was. Hij was uiterst bedreven in het vragen en doorvragen zodat de ander zijn mening niet alleen kon vertellen, maar vooral ook kon ontwikkelen. De socratische wijze van communiceren betekent vooral het denkproces bij de ander begeleiden door middel van de belangstelling die men zelf heeft en de kennis waarover men zelf beschikt. In het onderstaande filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe deze methode precies werkt in gespreksvoering: 

Wat je gezien hebt is dat je vooral bezig gaat met de beelden of ideeën van de persoon met wie je een gesprek aangaat. Om hier wat dieper op in te gaan zijn er aantal basisregels die bij een socratische gespreksvoering komen kijken.

  • 1.Ervan overtuigd zijn dat ieder mens kennis heeft over zichzelf.

Alleen wanneer men de overtuiging heeft dat de ander kennis heeft over zichzelf kan je tot een constructief gesprek komen. Dit betekent geen minachting richting de ander persoon. Alleen dan zullen barrières wegvallen omdat men zich gerespecteerd voelt en gelijkwaardig behandeld.

  • 2.De kennis van de ander naar buiten laten

De kunst van een goed gesprek is om wederzijds de mogelijkheid te creëren waardoor de kennis en ervaringen van eenieder naar buiten kan komen en woorden krijgt.

  • 3.Eerder vragen stellen dan vertellen

Om de ervaringen en beelden van de persoon duidelijk te krijgen is vragen veel nuttiger dan de ander dingen vertellen. Vragen drukt ook uit dat we de intentie hebben om te luisteren, om te leren en dat we ervan uitgaan dat de ander iets te vertellen heeft.

  • 4.Doen ontdekken.

Een goed gesprek is volgens de theorie een wederzijdse ontdekkingstocht. Het openstaan voor een ander en echt luisteren, betekent dat je op betrekkingsniveau iedere keer een nieuw landschap ziet.

Dit zijn de basisprincipes van de socratische methode. Deze kennis is gehaald uit het boek: 'Ik heb ook wat te vertellen, communiceren met pubers en adolescenten' van Martine F. Delfos. De essentie van haar boek is om weer te geven hoe je met pubers en adolescenten in gesprek kunt komen. De socratische wijze van communiceren zet de hersens van jongeren op 'aan'. Dit is noodzakelijk omdat hun brein vaak uitvalt alsof ze last hebben van een 'stroomstoring', aldus Delfos. Het is niet zo dat deze theorie compleet nieuw is. Veel trainers passen deze theorie al veelvuldig toe in de praktijk. Veelal in gesprekken. Het is in ieder geval de moeite waard om je er eens meer in te verdiepen, zoals bij veel blogs is dit slechts een 'mini puntje' van de grote ijsberg.

Literatuur

Delfos, Martine. Ik heb ook wat te vertellen! : communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2016. Print.

Onderzoek naar Cognitieve – perceptuele vaardighed...
Effectief Communiceren: Neuro Linguïstisch Program...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://sportbrein.com/