3 minutes reading time (564 words)

Effectief Communiceren: Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

250

Als coach ben je dagelijks bezig met beïnvloeding, dit door gerichte oefenstof maar ook middels communicatie. Dit is de kern van Neuro linguïstisch Programmeren (NLP). Lees er hier alles over.  

Gedurende de week ben je als trainer druk met de tactiek, de juiste oefenstof, de training en natuurlijk de wedstrijd. Een gemiddeld team bestaat al snel uit 16 tot 22 spelers, met daarbij een staf van minimaal 3 tot soms wel 10 personen, afhankelijk van het niveau. De kunst is dan om zo helder mogelijk te communiceren en iedereen zo te betrekken dat er gezamenlijk samengewerkt wordt tot het gestelde doel.

NLP is eigenlijk een verzamelterm voor een set technieken die aan te leren zijn om het gedrag van jezelf en dat van anderen positief te beïnvloeden. Waarschijnlijk heb je er wel eens van gehoord of gelezen. Niet alles is even wetenschappelijk onderbouwd, het is officieel ook 'pseudowetenschap'. Er zitten echter wel interessante theorieën tussen die te gebruiken zijn voor een trainer/coach.

Neuro Linguïstisch Programmeren is bedacht door Richadr Bandler en John Grinder, een psycholoog en een taalwetenschapper uit Amerika. Deze onderzoekers zijn vooral bezig geweest met het observeren van professionals uit verschillende therapeutische vakgebieden, zoals hypnotherapie. De verzamelde kennis over de neurologische basis van gedrag, de invloed die taal daarop heeft werd allemaal gebundeld. Net zoals je een computer kunt programmeren door software te schrijven, bedachten de onderzoekers een programmeertaal voor de computer in ons hoofd. Het internet staat er vol van en er zijn vele boeken geschreven over NLP. De essentie van deze theorie is dat je iemands gedrag analyseert wat voor type persoon hij of zij is, en die kennis gebruik je vervolgens om via taal zijn of haar gedrag te beïnvloeden. NLP gaat uit van vier interne representatiesystemen namelijk: visueel, auditief, kinesthetische en internaliserend. Het idee van Bandler en Grinder is dat ieder mens een onbewuste voorkeur heeft voor een van deze systemen. Een auditief persoon zal in zijn of haar spreektaal meer woorden kiezen als: 'klinken' of 'horen'. De visueel ingestelde persoon kiest voor woorden als 'schitterend', 'prachtig' of 'zien'. De kinestheten gebruiken woorden als 'heerlijk', 'intens' of 'voelen'. De laatste groep, internaliserend kiest snel voor 'goed', 'kwalitatief' of 'technisch'. De manier waarop je iets vertelt 'verraadt' welk systeem jouw voorkeur heeft.

Door goed te luisteren naar anderen kun je er je voordeel mee doen door zelf meer het taalgebruik van het dominante representatiesysteem van de andere te gebruiken. Op die manier begrijpt de andere beter wat je bedoelt en zal hij misschien eerder naar je luisteren omdat je sneller op één lijn komt te zitten.

Daarnaast spelen je ogen een belangrijke rol in NLP. Volgens onderzoekers heb je oogbewegingen nodig om herinneringen op te halen uit je geheugen. Bekijk hier volgende filmpje maar eens: 

Je ziet in het filmpje dat de persoon maar moeizaam herinneringen kon ophalen zodra hij ergens naar staart. Daarnaast zijn er ook methodes om aan de ogen van iemand anders te zien welk representatiesysteem bij hem of haar past. Leer er alles over in dit korte filmpje:

Goed kunnen communiceren is onmisbaar voor een goede coach. NLP is een methode om dit beter onder de knie te krijgen. Deze blog is slechts een mini tipje van de grote ijsberg in dit vakgebied. Als je enthousiast gemaakt heb zijn er vele cursussen te vinden waarin je je verder kunt scholen.  

Dit is de Socratische Methode…
De Magie van intuïtie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://sportbrein.com/