4 minutes reading time (700 words)

Studie: Talent identificatie en selectie op basis van perceptuele en cognitieve vaardigheden.

121

Talentidentificatie is misschien wel het meest boeiende onderwerp van deze tijd. Wie gaat het halen en wie niet? In Australië is er een onderzoek gedaan naar talentidentificatie op basis van cognitieve vaardigheden…

Donna O'Connor, Paul Larkin en Mark Williams zijn drie Australische onderzoekers die nieuwsgierig zijn naar de invloed van perceptuele en cognitieve vaardigheden bij talentenscouting. De hedendaagse scouting en selectie beleid is grotendeels gebaseerd op kwaliteiten van de voetbaltrainer of jeugdscout, aldus de onderzoekers. Toekomstig succes wordt veelal gebaseerd op aannames die vervolgens gegeneraliseerd worden. Anno 2018 is er al meer bekend over dit talent en wat dit precies inhoudt. Onderzoeken wijzen ook uit dat de volgende factoren van invloed zijn op talenten: technische vaardigheden, perceptuele en cognitieve vaardigheden, fysieke vaardigheden en psychologische factoren. In Australië worden jeugdtalenten vanaf 11 jaar geselecteerdvoor regionale selectieteams. Deze teams worden twee tot drie keer per week getraind en spelen voor de nationale titel. Dit gaat door tot onder de 15, waarna 22 spelers geselecteerd worden voor een scholarship. Deze 22 spelers draaien vervolgens mee ineen elite opleidingsprogramma; veel van deze talenten tekenen ook binnen twee jaar een contract bij een profclub. Het huidige selectiebeleid is gebaseerd op scouts die vertrouwen op jarenlange ervaring om zo de beste voetballers te selecteren. Het doel van deze studie is om kijken wat de rol is van perceptuele en cognitieve vaardigeden van de 22 spelers die geselecteerd worden.

Voor veel spelers is het een droom om deze scholarship te krijgen. 127 jeugdtalenten (14.8 jaar) hebben zich dan ook aangemeld om bij de beste 22 te komen. 7 ervaren coaches / scouts zijn aangewezen om de beste talenten eruit te pikken. Om meer te weten te komen over de groep hebben de onderzoekers alle 127 spelers bestudeerd. In kleine subgroepen (N = 16) zijn verschillende testen afgenomen. Als eerste hebben spelers de Participants History Questionnaire (PHQ) ingevuld. Deze vragenlijst geeft inzicht in de persoonlijkheid en de hoeveel ze in het verleden hebben gevoetbald. Vervolgens hebben de onderzoekers een perceptuele-cognitieve test afgenomen middels een video-based assessment. Deze test wordt verder uitgesplitst in: beslissingsvaardigheden, anticiperen, situaties inschatten en patroon herkenning. De talenten kregen 20 video clips van een profvoetballer te zien die een aanvallende actie inzet. Net voordat de speler een cruciale beslissing moet inzetten stop het beeld en moet de proefpersoon aangeven welke beslissing het 'beste' is (Middels A, B, C antwoorden). Vervolgens krijgen de participanten dezelfde speler te zien, de opdracht is te voorspellen wat de actie zal gaan worden (De bal passen, rennen met de bal, de bal schieten). Alle resultaten werden verzameld en konden pas geanalyseerd worden nadat de 22 spelers geselecteerd waren door de coaches / scouts.

De resultaten van de 22 spelers die geselecteerd waren werden vergeleken met de niet-geselecteerden. Doormiddel van de ANOVA toets zijn er verschillende significanties gevonden:

Zo is te zien dat de 22 geselecteerden significant beter scoorden op perceptuele-cognitieve vaardigheden dan de niet-geselecteerde. Hierop inzoomend blijken de beslissingsvaardigheden ook significant beter. Uit de bovenstaande statistieken kan geconcludeerd worden dat 93.7% juist geselecteerd zijn. Ook de conclusie dat toptalenten beter presteren op de perceptuele-cognitieve vaardigheden liggen in lijn van vorige studies. Echter wat wel opmerkelijk is dat er geen significantie gevonden is op anticiperen, situaties inschatten of patronen herkennen. Dit onderzoek laat zien dat elite voetballers beter scoren op perceptuele-cognitieve vaardigheden in vergelijking met de niet-elite. Het is dus goed om tijdens het scouten van talenten meerder facetten mee te nemen. Spelers cognitief testen zal een onderdeel kunnen zijn van talentscouting.

Spelers in het onderzoek werden getest op basis van een video-based assessment. Tijdens verschillende video's moesten ze zich 'inleven' in de persoon op het scherm. Nike heeft een soortgelijk product ontwikkeld. Dit voetbalspel was meer bedoeld als training. Er werd een situatie getoond van een voetballer in actie. Op een bepaald moment wordt het beeld stil gezet en moet de speler de beste keuze aantikken. De beslissingstijd wordt ook meegenomen, kijk hieronder de video over dit product (Onderdeel van Nike Pro Genius): 

Later meer over deze studie en de praktische relevantie.

Donna O'Connor, Paul Larkin & A. Mark Williams (2016): Talent identification and selection in elite youth football: An Australian context, European Journal of Sport Science, DOI: 10.1080/17461391.2016.1151945

Link naar het artikel:https://dx.doi.org/10.1080/17461391.2016.1151945

Coördinatie verbeteren? Kies voor Muziekles, dit v...
Visuele en perceptuele training in voetbal: Een st...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://sportbrein.com/