4 minutes reading time (798 words)

Wetenschappelijke Review over de toepassing van Neuroergonomics

171

Onderzoekers aan de universiteit van Queensland, Australië hebben wetenschappelijk review geschreven over de toepassing van Neuroergonomics bij topsporters. 

In verschillende wetenschappelijke studies is er een poging gedaan om het brein van topsporters beter te begrijpen. Onderzoekers gebruiken hiervoor vaak neuropsychologische testen (CNS) dat afgenomen wordt op papier, computer of tablet. Het blijkt dat de breinfuncties aandacht, perceptie en het werkgeheugen beter ontwikkeld zijn bij topsporters. Om het brein van topsporters beter te begrijpen zijn er naast de CNS verschillende meetinstrumenten beschikbaar. Deze tools, genaamd Neuroergonomics, zijn onderzocht door Sok Joo Tan en zijn collega's aan de universiteit van Queensland in Australië. Deze studie is een review van de verschillende onderzoeken die al gedaan zijn naar technische snufjes die worden gebruikt om het brein van topsporters beter te begrijpen.

Aandacht en perceptie zijn veel onderzochte factoren bij topsporters. De resultaten op Neuropsychologische testen impliceren dat sommige hersengebieden ook actief gebruikt worden in een sportspecifieke setting. Waarbij een link gelegd wordt tussen het voorspellend vermogen van 3 ballen die gegooid worden in een basket en de breinfunctie. Kritiek op deze onderzoeken is, dat ze vaak in een geïsoleerde setting gehouden worden om het zo valide mogelijk te maken. Echter hiermee wordt direct de druk van de wedstrijd, vermoeidheid en het aantal stimuli van een echte wedstrijd niet meegenomen en zijn de uitkomsten zeer twijfelachtig te noemen. Een andere methode is middels een fMRI de functies in beeld brengen. De afkorting fMRI staat voor functional MRI, functional Magnetic Resconance Imaging en is een speciale MRI-techniek die wordt gebruikt in het moderne hersenonderzoek waarbij de activiteit van de hersenen door middel van een computer zichtbaar worden gemaakt in een driedimensionaal beeld. fMRI scans laten zien dat topvoetballers meer hersenactiviteit hebben in de executieve functies en oog-hand coördinatie in vergelijking met voetballers die lager spelen.Ook bij deze onderzoeken worden verschillende kanttekeningen geplaats aangezien spelers in een tunnel liggen wat ver weg is van de realiteit.

Een andere meetmethode waar onderzoek naar gedaan wordt is de fNIRS. Bij informatieoverdracht in de hersenen wordt van nature extra zuurstofrijk bloed aangevoerd in die hersengebieden die actief zijn bij een specifieke taak. De zuurstofrijkheid van het bloed in een bepaald hersengebied kan worden gemeten met behulp van (nabij) infrarood licht. Door veranderingen in de intensiteit van dit licht te meten over de tijd, kan worden vastgesteld in hoeverre bepaalde hersendelen betrokken zijn bij de taak die de persoon heeft uitgevoerd: 

Er is onderzoek gedaan naar fNIRS technologie bij luchtverkeersleiders. Zo bleek dat de prefrontale cortex meer werd geactiveerd gedurende zwaardere en complexere taken. Sok Joo Tan en zijn collega's zien zeker potentieel in deze meetmethode echter het wetenschappelijk bewijs is nu nog mager.

Het visueel scannen is natuurlijk van cruciaal belang voor topspelers, dus waar kijkt men naar? Een veel gebruikte strategie is de Quiet Eye, oftewel het voorbereiden op de beweging. De ogen fixeren zich op het doelwit voordat de beweging wordt uitgevoerd. Dit pauze moment, oftewel de fixatie waarbij hun blik stabiel blijft, wordt ook wel de Quiet Eye genoemd. Om dit te meten zijn er verschillende tools inmiddels op de markt, bijvoorbeeld de Pro Glasses 2 van Tobii: 

Daarnaast zijn er de mobiele EEG apparaten. Ons brein bestaat uit miljarden zenuwcellen die met elkaar communiceren. Doormiddel van elektrische stroompjes tussen groepen neuronen zijn wij mensen in staat om te leven en dingen te doen. Deze neuronengroep zendt die signalen uit in een speciaal ritme, ook wel een golf genoemd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er zes verschillende golven bekend zijn, vernoemd naar letters uit het Griekse Alfabet. Elke golf heeft een eigen frequentie. Op een elektro-encefalografie (EEG) wordt dit in Hertz gemeten. Deze EEG headset is tegenwoordig ook in een mobiele versie leverbaar, namelijk de EMOTIV Headsets. EMOTIV is een Amerikaans bedrijf dat deze portable EEG headsets heeft ontwikkeld. Er zijn verschillende modellen leverbaar. Elk model heeft verschillende sensoren om de breinfuncties te meten. Zie het onderstaande filmpje:

Zowel de Pro Glasses als de mobiele EEG apparaten zien er schitterend uit en kunnen een schat aan informatie opleveren om het brein van topspelers nog beter te begrijpen, echter het blijft lastig om valide en betrouwbare testen te bedenken die alle aspecten meenemen. Echter Sok Joo Tan en zijn collega's zien zeker veel potentie in de Neuroergonomics. Zij zien de Neuro en Biofeedback in de toekomst dan ook gemeten worden op de volgende manier:

Over een jaar of 10 zal het bovenstaande plaatje zomaar realiteit kunnen zijn. Tegenwoordig wordt er al realtime harstslag gegevens verzameld. Dit kan in de toekomst uitgebreid kunnen worden met hersenen gegevens en eye Tracking. Echter voordat dit realiteit is zullen de tools nog een stuk betrouwbaarder moeten worden... Later meer over over Neuroergonomics.

De wetenschappelijk studie:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2019.00278/full

Lees hier alles over de Nieuwste Ontwikkelingen!
Samenwerking tussen Sportbrein & De Jeugdopleiding...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://sportbrein.com/